Đào tạo an toàn vệ sinh viên tại Bình Dương

Là người trực tiếp sản xuất tại đơn vị và được phân công làm nhiệm vụ đôn đốc thực hiện an toàn nên An toàn vệ sinh viên có vai trò hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn sản xuất.

VAI TRÒ VÀ NGHĨA VỤ Đào tạo an toàn vệ sinh viên tại Bình Dương

– Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động;
– Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;
– Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;
– Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;
– Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

Nội dung Đào tạo an toàn vệ sinh viên tại Bình Dương

Nội dung Đào tạo an toàn vệ sinh viên tại Bình Dương được quy định tại Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Những người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hay Đào tạo an toàn lao động Bình Dương theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh viên

▪️ Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

▪️ Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

▪️ Văn hoá an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

▪️ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động. Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động. Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

▪️ Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn phương tiện bảo vệ cá nhân. Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Nghĩa vụ của Đào tạo an toàn vệ sinh viên tại Bình Dương

An toàn vệ sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi người nâng cao nhận thức về bảo hộ lao động và chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

Kiểm định an toàn Bình Dương Phát huy tính tích cực của mỗi công nhân viên trong hoạt động phong trào bảo hộ lao động, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, bảo vệ môi trường,…

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời những thiếu sót tồn tại, những biểu hiện vi phạm pháp luật bảo hộ lao động và quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Tổng kết

Có thể nói rằng những kết quả được tổng hợp bên trên của chúng tôi đã giúp bạn trả lời được chính xác câu hỏi an toàn vệ sinh viên là gì phải không nào, bạn hãy chia sẻ thông tin này trực tiếp đến bạn bè và những người thân mà bạn yêu quý, để họ biết thêm được một kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng xin chúc bạn một ngày tươi đẹp và may mắn đến với bạn mọi lúc mọi nơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *