Giải thích về thiết kế-xây dựng xây dựng hiện nay nha

Thiết kế-xây dựng xây dựng là một phương thức phân phối dự án trong đó chủ sở hữu ký một hợp đồng duy nhất bao gồm tất cả các khía cạnh của thiết kế và xây dựng. Không giống như các phương pháp bàn giao xây dựng truyền thống, thường bao gồm các hợp đồng riêng biệt với đội thiết kế và đội xây dựng, thiết kế-xây dựng sử dụng một nhóm duy nhất quản lý tất cả các khía cạnh của quá trình xây dựng. Phương pháp phân phối dự án

thiết kế – xây dựng có lợi thế là hợp lý hóa việc giao tiếp giữa các kiến ​​trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và nhà thầu phụ làm việc trong một dự án và nó cũng có khả năng tiết kiệm chi phí. Mặt khác, việc xây dựng theo thiết kế có thể kìm hãm sự đổi mới và có thể yêu cầu chủ sở hữu thực hành nhiều hơn để giảm xung đột lợi ích tiềm ẩn. 

Đọc tiếp để tìm hiểu chính xác cách thiết kế-xây dựng hoạt động, những dự án nào được hưởng lợi từ phương pháp phân phối dự án này và những ưu và nhược điểm của thiết kế-xây dựng đối với mọi người tham gia vào một dự án xây dựng.

Giải thích về thiết kế-xây dựng xây dựng

Thiết kế – xây dựng được hiểu đúng nhất là phương án thay thế cho thiết kế – thầu – xây dựng , hay còn được gọi là phương thức giao dự án truyền thống.

Với thiết kế-thầu-xây dựng — còn được gọi là “phương pháp truyền thống” — chủ sở hữu sẽ thuê một công ty bao gồm các kiến ​​trúc sư và kỹ sư để tạo ra một thiết kế toà nhà. Sau đó, chủ sở hữu sử dụng quy trình đấu thầu để cho phép các tổng thầu cạnh tranh để đưa ra thiết kế theo cách hiệu quả nhất về chi phí. Sau quá trình đấu thầu, chủ đầu tư sẽ có hai hợp đồng chính: một với công ty thiết kế và một với tổng thầu. 

Mặt khác, với thiết kế-xây dựng, một chủ thể duy nhất chịu trách nhiệm về cả thiết kế và xây dựng của tòa nhà . Kết quả là, chủ sở hữu có một hợp đồng xây dựng duy nhất bao gồm tất cả các khía cạnh của quá trình xây dựng.

 Chúng tôi xin giới thiệu về trang chủ : https://xaydungquangphuc.com uy tín tại việt nam 

Hợp đồng thiết kế – xây dựng

Thiết kế-xây dựng sử dụng một hợp đồng — thường là AIA 141 — cho tất cả các khía cạnh của thiết kế và xây dựng dự án, tạo ra một bên chịu trách nhiệm.

Phương pháp này khuyến khích hiệu quả bằng cách hợp lý hóa giao tiếp và bằng cách loại bỏ các lớp quy trình và sự quan liêu khỏi quy trình. Kết quả là, nó hợp tác theo thiết kế và phụ thuộc vào một mối quan hệ chính để thành công.

Thiết kế-xây dựng liên quan đến các nhà thầu phụ trong phần thiết kế để mọi công việc đều quen thuộc với họ — và thường được họ thông báo — trước khi họ đến công trường.

Thiết kế-xây dựng cấu trúc quản lý

Quá trình thiết kế-xây dựng hợp nhất các kiến ​​trúc sư và kỹ sư (A / E) và các nhà xây dựng thành một thực thể. Cấu trúc của thực thể đó — và mối quan hệ của người thiết kế và người xây dựng — có thể có nhiều dạng. Ví dụ:

  • A / E là nhân viên : Các nhân viên thiết kế (kiến trúc sư, kỹ sư, thiết kế nội thất, v.v.) do tổng thầu trực tiếp làm việc 
  • A / E là nhà thầu phụ : Tổng thầu có hợp đồng chính với chủ đầu tư và thuê nhóm A / E làm nhà thầu phụ

Tổng kết

Đối với nhiều dự án mà nó phù hợp, thiết kế-xây dựng đã được chứng minh là hiệu quả và tiết kiệm chi phí và giảm các khiếu nại về xây dựng và tranh chấp thanh toán.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *