Hai huyện Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành dự kiến lên quận theo đúng lộ trình

Đến năm 2025 sẽ có 2 huyện có khả năng hoàn thành Đề án phát triển lên quận là Đông Anh và Gia Lâm; 3 huyện còn lại: Đan Phượng, Thanh Trì, Hoài Đức, số lượng tiêu chí chưa hoàn thành còn nhiều (từ 3 đến 6 tiêu chí), việc hoàn thành Đề án đến năm 2025 sẽ khó khả thi.

Huyện Đông Anh đạt thêm 5 tiêu chí

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, sau khi rà soát, đánh giá và thống nhất với các Sở chuyên ngành, kết quả có 4 huyện (Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng) thực hiện các tiêu chí vẫn giữ nguyên so với thời điểm Ban Chỉ đạo của thành phố họp tháng 12/2021.

Liên hệ vấn đề việc Đông anh lên quận

Riêng huyện Đông Anh sau khi rà soát và tích cực thực hiện đạt tăng thêm 5 tiêu chí so với thời điểm Ban Chỉ đạo của thành phố họp tháng 12/2021.

Đối với 27 tiêu chí huyện thành quận, huyện Đan Phượng đạt 21/27 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt. Huyện Đông Anh đạt 26/27 tiêu chí, 1 tiêu chí chưa đạt (Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật), tăng thêm 5 tiêu chí so với thời điểm báo cáo cuối năm 2021 (21/27 tiêu chí). Huyện Gia Lâm đạt 25/27 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt. Huyện Hoài Đức đạt 22/27 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa đạt. Huyện Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt.

Trên cơ sở kết quả thực hiện đề án, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm đã đề xuất UBND thành phố giao nhiệm xây dựng Đề án thành lập quận và các xã thành phường và được UBND thành phố đồng ý chủ trương.

Hà Nội tập trung đưa Đông Anh lên quận vào cuối năm

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nghị quyết đến toàn thể các bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, khoa học và bài bản; các giải pháp phải đồng bộ, có tính hiệu quả cao; phân công rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân đảm bảo 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm”; thường xuyên giao ban để đánh giá, kiểm tra tiến độ, kết quả việc thực hiện để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành tiến độ, kế hoạch đề ra.

Huyện Đông Anh sắp được xem xét đề án thành lập quận

Theo thông báo, dự kiến kỳ họp xem xét, thông qua 46 nội dung. Trong số này, có 17 báo cáo; 29 nội dung đề nghị ban hành Nghị quyết (1 nghị quyết thường lệ, 27 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về công tác nhân sự).

Đáng chú ý, HĐND thành phố dự kiến sẽ xem xét thông qua điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng đến ngày 31/12/2024; đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn; thông qua đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh; quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội; cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các Ban QLDA thành phố, Đài PTTH Hà Nội, Báo Hà Nội mới để thực hiện tinh giản biên chế…

Tổng kết

Bí thư Hà Nội lưu ý, huyện đốc thúc các chủ đầu tư đã được giao đất trên địa bàn nhanh chóng triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, đúng quy định để khơi thông nguồn lực đất đai, tạo sức bật cho địa phương như: Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia; dự án đầu tư Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *