Huấn luyện an toàn lao động tại Bình Dương

Tai nạn lao động hiện là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, bởi đây chính là một tác động xấu đến sự phát triển của đất nước. Hàng ngày, hàng giờ chúng ta đọc, được nghe đến nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra mà lý do một phần từ ý thức của cơ sở, doanh nghiệp không đào tạo, huấn luyện an toàn cho người lao động.

Để đảm bảo an toàn trước khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào, người lao động cần phải được tham gia Đào tạo an toàn lao động Bình Dương . Vậy, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa, mục đích như thế nào và đối tượng nào cần tham gia huấn luyện, trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu.

Huấn luyện an toàn lao động tại Bình Dương là gì?

An toàn, vệ sinh lao động liên quan đến an toàn, sức khỏe và phúc lợi của người tham gia vào công việc hoặc làm việc. An toàn, vệ sinh lao động bao gồm 2 khái niệm chính:

• An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. An toàn lao động không tốt sẽ gây tai nạn lao động.

• Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động. Vệ sinh lao động không tốt sẽ gây ra bệnh nghề nghiệp.

⇒ Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động tại Bình Dương

Nội dung chính

– Kiến thức cơ bản về huấn luyện an toàn lao động tại Bình Dương

+ Nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;

+ Chính sách liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

+ Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;

+ Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

+ Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

+ Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Huấn luyện an toàn lao động tại Bình Dương về quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc.

Tổng kết

Theo đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức, thực hiện công tác giảng dạy, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như vùng lân cận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *